VI TAR ETT HELHETSGREPP PÅ

hela kedjan från strategi till sourcing och governance

Med vår samlade erfarenhet och kunskap tillsammans med ett väldokumenterat strukturkapital tar vi ett helhetsgrepp på faserna Strategi, Sourcing och Governance.

Under strategifasen identifierar vi områden för kostnadsreduktion och kvalitetsförbättring, möjliggör dessa genom sourcing och realiserar effekten med governance.

Vårt strukturkapital består av konkreta verktyg som metoder, dokumentmallar, checklistor och processteg.

TJÄNSTER

FÖRETAGET

VILKA ÄR WiBRiDGE?

Vi har skapat ett effektivt team med en kompetens som täcker hela sourcingprocessen.

KONTAKT

KOM I KONTAKT

Är det något du undrar eller är intresserad av något vi har att erbjuda? Hör av dig.